Kirsti Torstensdatter Tveten 1878-1962

Det foreligger ikke opplysninger om Kirsti og hennes liv.