Kari Paulsdatter Hvattum 1887-1959 og Emil Nilsen 1878-1954

Kari Paulsdatter (1887-1959) giftet seg med Emil Nielsen (1878-1954) som drev med tekstilfarging på Hoffsbro. Eiendommen var delt fra Oppestua Hov hvor morbroren til Kari var bruker og eier.

Nils Nielsen, f. 1840, kom fra Røshaugen i Vestre Toten. Han startet i 1870 et fargeri på Hoffsbro. Han påtok seg der farging av stoffer som var vevd rundt om i bygda. Vadmel som skulle farges måtte også stampes. Disse virksomhetene overtok etter hvert sønnen Emil Nielsen. Niels Nilsen giftet seg i 1871 med Siri Eilertsdatter, f. 1848, fra Sanne. De fikk 3 barn: Anne Maria, f. 1873, Nils, f. 1875 og Emil, f. 1878.

Det ble Emil som overtok driften av stampe og fargeri. Dette skjedde i 1900. Han begynte også veving av stoffer. Det var stoffet til de hadelandsbusserullene som veveriet til Nielsen skulle bli kjent for. Emil giftet seg med Kari Paulsdatter, f. 1887, fra Nisstua Hvattum. Det skal ha vært Kari som designet det blåstripete stoffet som de begynte å produsere i 1928. Arbeidet med å sy busseruller ble satt bort til kvinner rundt i bygda. Sønnen Nils Nielsen, f. 1914, tok over virksomheten i 1951.

Nils N. Nielsen (1840-1925) etablerte seg som farger i Gran.
Emil Nielsen (1878-1954) var en ivrig jeger. Han overtok virksomheten etter faren og begynte å veve stoffer. Emil Nielsen ble valgt som ordfører i Gran i 1931.
Nils Nielsen (1914-1990) drev veverivirksomheten i Hoffsbro etter faren.
Veveriet i Hoffsbro