Kari Nilsdatter Bråthen 1886-1970

Kari Nilsdatter Bråthen 1924

Kari (1886-1970) giftet seg aldri. Som ungjente var hun utsatt for en alvorlig sykdom. Det antas at dette var tuberkulose. På grunn av dette gjennomgikk hun en operasjon som ga henne varig mén. Søsteren Marie kom tilbake fra USA i 1912 sammen med mannen Halvor Wøien for å ta over hans farsgard, Vøien Øvre. Der ble det til at Kari fikk jobben som budeie og ble boende sammen med familien. Vøien har seter ved Øyangen i Hurdal. Her var Kari fast seterbudeie i mer enn 25 år fra 1930.