Kari Gudbrandsdatter Hvattum 1850-1922 og Peder Olsen Tuff 1842-

Kari giftet seg med Peder Olsen som var odelsgutt på Tuv. Karis søster skulle senere gifte seg med Peders bror Haagen. Kari og Peder overdro garden til datteren Berthe Marie. Garden er fortsatt i familien.

Kari Gudbrandsdatter Hvattum (1850-1922) og Peder Olsen Tuff (1842- 1919)