Johanne Gamme 1885-1973

Johanne Gamme 1885-1973

Johanne Andersdatter Gamme ble født på Sjo i Gran som datter av Margrete Eilertsdatter Hvattum og Anders H. Gamme. Faren var landhandler og poståpner på Granavollen og eide fra 1904 det som hadde vært presteenkesetet Sjo.  

Les om presteenkesetet Sjo her… og her… og her… og her… og her…

Bilde fra Sjo ca. 1900. 1. Antatt Johanne Gamme, f. 1885, 3. Marie Gamme, f. 1888, 7 Bertha Gamme, f. 1879, 8. Arne Gamme, f. 1893, 11. Anders H. Gamme, f. 1847, 12. Gunnar Hvattum, f. 1881. De øvrige er ukjente
Sjo 1947, fotografert av ark. Halvor Vreim hos Riksantikvaren