Jenny Brateng 1900-1969

Jenny Brateng 1900-1969

Jenny arbeidet som serveringsdame på kafe Regent i Oslo. Hun giftet seg ikke og bodde sammen med søsteren Martha i en leilighet ved Bislet. Somrene tilbrakte hun i Sæthermoen sammen med sine ugifte søsken. Hun ble tidlig offer for multippel sklerose som etter hvert gjorde henne ufør. På sine eldre dager flyttet hun til Sæthermoen hvor hun bodde til hun døde.