Ingeborg Paulsdatter 1897-1918

Ingeborg var utviklingshemmet og i 1910 er hun registrert som elev ved «Thorshaug off. aandssvakeskole» i Kristiania. Hun døde i 1918 og dødsårsakene er oppgitt å være «krampe».