Herman Oppen 1880-

Ingen ting er kjent om hans liv og virke