Helga Christensen 1893-1969

Helga Christensen

Helga Christensen bodde på Solerud på Tongjordet. Hun var en trofast sjel som fikk utmerkelse for 52 års ansettelse hos Mustad. Hun huskes av slekt og naboer som et snilt og omsorgsfullt menneske.