Helene Wøien 1870-1907 og Otto Nordby 1872-1938

Barna til Helene Wøien og Otto Nordby