Harald Christensen 1894-1965

Harald Christensen

Harald Christensen var født i Storgata 5 i Gjøvik men flyttet med familien først til Haugli, deretter til Solerud på Tongjordet i Vardal. Harald giftet seg ikke. Han førte regnskap for andre og drev auksjonsforretning i Storgata 25 i Gjøvik.