Hans Torstensen Tveten 1888-1964

Hans Torstensen Tveten (1888-1964) utvandret til USA sammen med broren Torvald i 1910. Han var først bosatt i Steele County, senere i Benson County i Nord-Dakota. Han har ved utreisen oppgitt å være smed. Han var gift med en dame ved navn Mary og de fikk i 1923 en sønn som de kalte Howard. Mary døde i 1951 i Benson.