Hans Oppen 1892-

Ingen ting er kjent om Hans Oppens liv og virke.