Hans Eilertsen Hvattum 1845-1916 og Rønnaug Olsdatter Forbrigd 1848-1883

Hans Eilertsen Hvattum (1845-1916) kom til Kvam sammen med broren Paul. I 1865 er han registrert som handelsbetjent hos Paul som drev som landhandler. Hans giftet seg med Rønnaug Olsdatter (1848-1883) som var gardjente på Forbrigd i Kvam. De fikk tre barn.