Gunne Paulsen Hvattum 1881- og Anne Olsdatter Flatla