Gunnar Paulsen Hvattum 1881-1972 og Anna Olsdatter Flatla 1890-1968

Gunnar kunne ha tatt over sin andel av farsgarden. Men han foretrakk å bli gardbruker på Nordre Flatla i Lunner der han hadde giftet seg med gardjenta Anna Olsdatter (1890-1968). De fikk ni barn. Garden er fortsatt i familien.