Gudbrand Paulsen Hvattum 1879-1922 og Randi Olsdatter Molden 1881-1929

Gudbrand Paulsen (1879-1922)

Gudbrand giftet seg med Randi Hansdatter Molden (1881- 1929). Som eldste gutt hadde Gudbrand best odel til å ta over garden. Imidlertid mente foreldrene at garden kunne deles slik at to av sønnene fikk hver sin. Den nest eldste ble gift til Flatla og ble derfor gardbruker der. Døtrene hadde ikke odelsrett og det ble dermed Ole, f. 1889, som skulle være med og dele. Forutsetningen for delingen var at det ble bygd opp nye hus. Som eldstemann fikk Gudbrand velge først og tok da den nyoppbygde garden som ble kalt Niggarn Hvattum. De fikk fire barn, hvorav den yngste, Paul, ble gardbruker. Garden er fortsatt i familien.