Erik Torstensen Tveten 1885-

Det foreligger ingen opplysninger om Eriks liv og virke.