Elise Wøien 1886-1969 og Hans Egge 1885-1949

Barna til Elise Wøien og Hans Egge

Etterkommere etter Elise Wøien og Hans Egge