Bratengsaga

Bratengsaga var en institusjon i Vardal. Det var Harald Brateng som etablerte den og datteren Johanne videreførte hans livsverk. Etter at Johanne solgte sagbruket i 1980 gikk det bare ett års tid før den var nedlagt. Les historien nedenfor.