Bertha Andersdatter Gamme 1879-1961 og Hans Skattum 1860-1938

Hans Iversen ble født på Skattum i Gran i 1860. Etter å ha avsluttet Amtsskolen i 1877 startet han butikk i Hoffsbro, bare 17 år gammel. Etter en tid i leide lokaler bygde han sin egen butikk. Her drev han assortert landhandel. Da jernbanen kom måtte butikken flyttes. I 1915 sluttet Hans som handelsmann og solgte butikken. Han etablerte deretter pensjonat på Solbakken.

Hans Iversen Skattum giftet seg i 1903 med Bertha Andersdatter Gamme, f. 1879. De fikk barna Marie, f. 1904, Johanne, f. 1906, Iver, f. 1907, Anders, Helge og Margrete, f. 1908. Hans Skattum døde i 1938. Bertha holdt pensjonatdriften i gang til 1945.