Berte Marie Torstensdatter Tveten 1880-1952

Det foreligger ingen opplysninger om Berte Marie og hennes liv.