Maria Torstensdatter Tveten 1879-

Det foreligger ikke opplysninger om Maria og hennes liv.