Anne Gudbrandsdatter Hvattum 1853-1934 og Haagen Olsen Tuff 1851-1919

Anne Hvattum og Peder Tuff utvandret høsten 1872 til USA under spesielle omstendigheter. Det unge paret hadde blitt forelsket og ønsket å gifte seg. Det gikk Karis far, Gudbrand, sterkt imot fordi han mente at Peder ikke var bra nok som ektemann for Kari. Det ble til at paret reiste uten at Karis foreldre visste noe. I mai 1873 giftet de seg i Fillmore i Sør-Dakota. De slo seg opp som farmere og satte gjennom sitt samfunnsengasjement et sterkt preg på lokalsamfunnet.

Anne og Haagen Tuff med sønnene Marius, Gilbert og Bernhard