Albert Christensen 1877-1907

Albert Christensen

Albert Christensen var eldste barn av Beate og Albert Christensen.