Gudbrand Gudbrandsen Hvattum 1858- og Marthe Maria Iversdatter Haug 1857-1937

Gudbrand Gudbrandsen, født 30. juli 1858, giftet 3. desember 1901 seg med Marte Maria Iversdatter, Haug i Tingelstad, i Johannes Menighet i Kristiania. Gudbrand var på det tidspunktet gårdsfullmektig, Marte var husholderske i Hoffsbro. I 1903 fikk de datteren Martha og i 1905 Ingeborg Johanne. I 1903 har Gudbrand tittelen gårdsarbeider og hotellvert, i 1905 «gaardeier og logivært». Ved begge tilfellene hadde de adresse Hoffsbro. Enda en datter, Gudrun, kom til verden like før jul i 1907. Ved folketelling i 1910 var familien bosatt på Haugsrud og Gudbrand «driver privathotell for egen regning». Stedet skulle etter hvert få navnet «Solbakken».