Slektshistorie

Slektshistorie Ingrid og Arve Thune

De etterfølgende sidene skal (når de er ferdige) presentere Ingrid og Arve Thunes slektshistorie. For Ingrid gjelder dette familiene som kommer fra Vøien i Gran og Tveten i Lunner. For Arve omfatter det familiene som kommer fra Hvattum i Gran og Thune i Gjøvik. En kortfattet historie om gardene er også en del av familie historien. Minneside for Ingrid Thune som døde 3. april 2020 er også tilgjengelig her.

Slektsoversiktene er i stor grad basert på arbeid utført av Anne Marie Skaare (Wøien), Grethe Solhaug (Thune) og Harald Hvattum (Hvattum).

For tilgang til slektshistorien kreves passord som kan fås fra administrator Arve Thune.

Gå til slektshistorien her…

Find family history here...